Viet Tin logo
Liên hệ ngay

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Tín (VTCC)

Được thành lập vào ngày 05 tháng 09 năm 2008 theo giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐQLQ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. VTCC cung cấp các dịch vụ về quản lý danh mục đầu tư, lập và quản lý Quỹ đầu tư, Công ty đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các hoạt động tư vấn tài chính có liên quan. Với những nỗ lực không ngừng trong việc hoàn thiện mô hình quản lý đầu tư cũng như quản trị doanh nghiệp, VTCC đã liên tục phát triển và đặt mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ chuyên biệt trên thị trường Việt Nam.

Tên công ty:
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín
Tên tiếng Anh:
Viet Tin Capital Corporation
Tên viết tắt:
VTCC
Vốn điều lệ:
45.000.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
Trụ sở chính:
Tầng 3, Tòa nhà 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email:
info@viettincapital.vn
Ngành nghề hoạt động:
  • Quản lý quỹ đầu tư
  • Quản lý danh mục đầu tư
  • Tư vấn đầu tư