Phòng Nghiệp vụ

 

Đỗ Như Nhật

Trưởng phòng

 

Trần Ngọc Tuyên

Chuyên viên

 

Đoàn Đình Hiếu

Chuyên viên

 

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

 

Mai Thanh Bình

Chuyên viên

Đội ngũ