Viet Tin logo
Liên hệ ngay
banner home

Đầu tư vào một tương lai bền vững

Đầu tư vào một tương lai bền vững có thể đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn không chỉ mang lại lợi nhuận tài chính mà còn đóng góp vào việc xây dựng một nền kinh tế xanh và bền vững.

Việt Tín

Lịch sử

CTCP quản lý quỹ Việt Tín được thành lập vào ngày 05/09/2008 theo giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐQLQ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việt Tín

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo giá trị cho khách hàng bằng cách kết hợp các chiến lược đầu tư đúng đắn với chiến lược phân tán quốc tế và tính chính trực mạnh mẽ.

Sản phẩm

Quỹ đầu tư và phát triển Việt Tín

Đầu tư vào một tương lai bền vững có thể đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn không chỉ mang lại lợi nhuận tài chính mà còn đóng góp vào việc xây dựng một nền kinh tế bền vững.

Xem thêm

Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi

Việt Tín cung cấp các sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu của khách hàng.